Sporočilo
  • Ta spletna stran uporablja piškotke

    Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Piškotke uporabljamo samo za anonimno uporabo podatkov o obisku strani, ne shranjujemo osebnih podatkov. S klikom na Sprejmi in nadaljuj se strinjate z uporabo piškotkov.

    Preberi več

    Direktiva EU o uporabi piškotkov

logo_zvvs_1

 

Rojčeva ulica 16, p.p.: 2780, 1110 Ljubljana, SLOVENIJA
E-pošta:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. www.zvvs.si    

Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) je domoljubna, samostojna, nestrankarska, nepridobitna in nevladna zveza Območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo. Ta združujejo tiste udeleženke in udeležence priprav na vojno ali vojne za Slovenijo, ki so ne glede na njihova politična in svetovno nazorska prepričanja aktivno sodelovali v pripravah na vojno oziroma neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za obranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991. Zveza je tudi članica Svetovne veteranske federacije.
Dan ZVVS je 17. maj, ko se je leta 1990 prišel projekt Manevrske strukturenarodne zaščite (MSNZ) in DAN ZAVRNITVE ukaza o oddaji orožja iz skladišč Teritorialne obrambe (TO), katerega izvajalci so preprečili popolno razorožitev takratne TO ter vzpostavili obrambne sile novo nastajajoče države kot tudi materialno tehnične pogoje za kasnejšo uspešno vojaško ubranitev pred vojaško agresijo Jugoslovanske ljudske armade v letu 1991.
ZVVS deluje javno in v javnem interesu.

CILJI ZVVS

puscica_red krepitev domoljubja,
puscica_red krepitev vloge in pomena ZVVS na lokalnem in državnem nivoju, sodelovanje z veteranskimi in drugimi sorodnimi
   organizacijami doma in v tujini,
puscica_red ohranjanje spomina na priprave in osamosvojitveno vojno za Slovenijo,
puscica_red ohranjanje spomina na TO in MSNZ,
puscica_red združitev veteranov osamosvojitvene vojne za Slovenijo v enotno krovno organizacijo veteranov

NALOGE ZVVS

puscica_red organiziranje spominskih svečanosti ob obletnici dogodkov v procesu priprav na osamosvojitveno vojno in med 
   osamosvojitveno vojno,
puscica_red skrb za postavitev in ohranjanje obeležij osamosvojitvene vojne,
puscica_red zastopanje in uveljavljanje interesov članstva pred državnimi organi,
puscica_red nudenje strokovne pomoči članstvu pri uveljavljanju pravic s področja urejanja zadev veteranov,
puscica_red izvajanje potrebne aktivnosti za izboljšanje materialnih pogojev za delovanje Območnih združenj in Pokrajinskih
   odborov ZVVS,
puscica_red pridobivanje finančnih in drugih sredstev za delovanje ZVVS,
puscica_red izdajanje glasila Veteran, priložnostnih publikacij in informiranje javnosti preko lastnih spletnih strani,
puscica_red pridobivanje in hranjenje pisne, slikovne in zvočne dokumentacije o dogodkih v času priprav in osamosvojitvene vojne,
puscica_red seznanjanje javnosti s posameznimi, doslej neznanimi dogodki iz časa priprav in osamosvojitvene vojne,
puscica_red vodenje centralne evidence članstva Območnih združenj,
puscica_red izdajanje članskih izkaznic,
puscica_red podeljevanje priznanj,
puscica_red dodeljevanje socialnih pomoči članom,
puscica_red dajanje predlogov za podelitev posameznih priznanj zaslužnim članom, skupinam, organom ZVVS, Območnim
   združenjem in drugim,
puscica_red opravljanje nalog s področja ZVVS v skladu s predpisi in sklepi glavnega zbora in organov ZVVS,
puscica_red izvajanje sprejetih resolucij in sklepov Svetovne veteranske organizacije.

NASTANEK IN ORGANIZIRANOST ZVVS

Ideje o združevanju udeleženk in udeležencev priprav in kasneje vojne za Slovenijo, so se v različnih sredinah pojavile že v letu 1992, v  začetku poletja 1993 pa je bila izdelana osnovna zamisel o organizaciji,  katere glavni cilj je bil ohranitev spomina na to neponovljivo dejanje v  zgodovini slovenskega naroda za bodoče generacije.
Prvotna zamisel je bila, da se v enovito organizacijo vključijo tako tisti, ki so delovali v enotah Teritorialne obrambe in njihovi podpori, kakor  tudi tisti, ki so delovali v enotah takratne Milice, toda ta zamisel se ni  obnesla in čeprav smo v pripravah in vojni delovali dobesedno skupaj,  sta bili ustanovljeni dve veteranski organizaciji, Združenje veteranov  vojne za Slovenijo in združenje Sever.
10.10.1993 je datum, ko je bil v Ljubljani ustanovni zbor, in je bila  pravno formalno »rojena« naša organizacija, 01.12.1994 pa datum, ko  smo bili sprejeti v Svetovno veteransko federacijo.
Organizacija se je hitro razvijala in krepila ter postajala vse bolj  prepoznavna in spoštovana. Razvoj organizacije, nova spoznanja,  izkušnje in nova zakonodaja pa so kmalu zahtevali, da se spremeni  organiziranost in se poveča vpliv območnih združenj, da se odločanje o  bistvenih stvareh, kar predstavljajo predvsem osnovni programi in načrti, prenese iz »republiškega vrha v bazo«.
V maju leta 2000 je Združenje na nivoju Republike prenehalo delovati in  še istega dne so takratna  območna združenja ustanovila »Zvezo veteranov  vojne za Slovenijo« ter preko svojih predstavnikov  izvedla volitve novih organov. Mandat voljenih  organov ZVVS je 4 leta.
Danes je v Zvezi vključenih 55 območnih  organizacij, ki svoje delo koordinirajo v 13.  Pokrajinskih odborih, s preko 28.000 članicami in člani.

 ORGANIGRAM ZVEZE VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO 

organiziranostZVVS_small

                                                    pdf_mors  Organiziranost ZVVS

OBMOČNO ZDRUŽENJE LAHKO POSTANE ČLAN ZVVS, 
ČE V TEMELJNEM AKTU OMOGOČA VČLANJEVANJE

oseb, ki jim je bil na podlagi Zakona o vojnih veteranih (uradno prečiščeno besedilo v Uradnem listu Republike Slovenije št. 59/2006);
to so:
 alt organizatorji in pripadniki MSNZ,
 alt pripadniki TO,
 alt pripadniki organov za notranje zadeve,
 alt člani republiške koordinacije in pokrajinskih koordinacij oziroma podskupin,
 alt pripadniki enot za zveze države ali občine,
 alt pripadniki Narodne zaščite,
 alt delavci upravnih organov, pristojnih za obrambne ali notranje zadeve oziroma drugih državnih organov,
alt pripadniki civilne zaščite,
alt zaposleni v podjetjih in institucijah, ki so izvajali naloge civilne obrambe,
alt prostovoljci v  enotah TO, organih za notranje zadeve, Narodne zaščite,
alt enotah za zveze Republike Slovenije in obćin, civilne zašćite, upravnih organih za obrambne in notranje zadeve, 
   drugih državnih organih

   in podjetjih.
alt posamezniki, ki so na zahtevo poveljstev in poveljnikov vojaških enot TO ter tedanje milice neposredno sodelovali pri
   pogajanjih, zbiranju obveščevalnih podatkov, izvajanju oskrbe, oviranju komunikacij, utrjevanju poveljniških mest in
   obrambnih položajev ter zagotavljanju nastanitvenih, delovnih in skladiščnih prostorov,
alt najodgovornejši člani občinskih izvršnih svetov in poverjeništev, ki so na območju vojaških spopadov neposredno 
   opravlji ali obrambne naloge za potrebe TO in tedanje milice,
alt člani štabov za civilno zaščito ter njihovih specializiranih enot, ki so opravljali obrambne naloge na območju 
   oboroženih spopadov, delavci slovenske carine na območju vojaških spopadov, ki so izvajali naloge na mejnih
   prehodih na podlagi zahtev koordinacijski podskupin;

in še:
alt posamezniki, ki so kot kulturni ali umetniški delavci oziroma predstavniki sredstev javnega obveščanja s svojo
   aktivnostjo spodbujali in osveščali slovensko javnost v najtežjih trenutkih procesa osamosvajanja, priprav na vojno in
   vojne za Slovenijo,
alt člani  Rdečega križa Slovenije in zdravstveni delavci, najožji svojci udeleženk in udeležencev v pripravah vojne in v
   vojni za Slovenijo (zakonci in otroci), svojci žrtev vojne za Slovenijo (zakonski in izven zakonski partnerji, otroci,
   bratje, sestre, pastorki in starši), invalidi in ranjeni v vojni za Slovenijo v letu 1991, na lastno željo, osebe, ki so
   pravočasno prestopile iz JLA in niso aktivno sodelovale v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo in so v času po
   prestopu aktivno sodelovale pri obrambi Republike Slovenje v času vojne.
alt Člani Območnih združenj VVS ne morejo postati osebe, ki so s svojim ravnanjem ovirale priprave na vojno ali
   aktivnosti v vojni za Slovenijo.

Zemljevid pokrajinskih območij in območnih združenj veteranov vojne za Slovenijo

zemljevidOzvvsji

Pokrajinski odbori