Sporočilo
  • Ta spletna stran uporablja piškotke

    Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Piškotke uporabljamo samo za anonimno uporabo podatkov o obisku strani, ne shranjujemo osebnih podatkov. S klikom na Sprejmi in nadaljuj se strinjate z uporabo piškotkov.

    Preberi več

    Direktiva EU o uporabi piškotkov

PRAVNI AKTI ZVVS - OZVVS ŠOŠTANJ
 


A. DRŽAVNI PREDPISI O VOJNIH VETERANIH - AKT

Uradni list

Acrobat
(for.pdf)

Word
(for.doc)

1. Zakon o vojnih veteranih (ZVV)

RS št.: 63/1995,   6.11.1995

alt

alt

2. Zakon o spremembah in dop. zakona o vojnih veteranih(ZVV-A)

RS št.: 108/1999,  27  27.12.1999

alt

alt

3. Zakon o spremembah in dop. zakona o vojnih veteranih(ZVV-B)

RS št.: 76/2003,  4.8.2003

 alt

alt

4. Zakon o spremembah in dop. zakona o vojnih veteranih(ZVV-C)

RS št.: 38/2006,  11.4.2006

 alt

alt

5.Zakon o žrtvah vojnega nasilja (ZŽVN)

RS št.: 63/1995, 6.11.1995

 alt

alt

6.Zakon o vojnih invalidih (ZVojI)

RS št.: 63/1995, 6.11.1995

 alt

alt

7. Zakon o društvih

RS št.: 61/2006,  13.6.2006

 alt

alt

8. Odločba o podelitvi društva, ki deluje v javnem interesu

RS Min. za DDS, št.:170-11-001/02-2

 alt

alt

B. PREDPISI ZVVS - AKT

Organ, ki je akt sprejel, datum

(for.pdf)

(for.doc)

1. Statut zveze veteranov vojne za Slovenijo

Ustanovni zbor,20.5.2000,Reg.UE LJ.

 alt

alt

2. Pravilnik o priznanjih

Preds.,21.12.2000, Št.:ZVVS-1/2000

 alt

alt

3. Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in poslovnih tajnosti

Preds.,21.12.2000, Št.:ZVVS-2/2000

 alt

alt

4. Pravilnik o veteranskih pogrebnih slovesnostih

Preds.,21.12.2000, Št.:ZVVS-3/2000

 alt

alt

5. Pravilnik o svečani veteranski obleki

Preds.,22.02.2001, Št.:ZVVS-5/2001

 alt

alt

6. Pravilnik o dodeljevanju solidarnostne pomoči

Preds.,09.10.2001, Št.:ZVVS-7/2001

 alt

alt

7. Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju ZVVS

Preds.,09.10.2001, Št.:ZVVS-8/2000

 alt

alt

8. Pravilnik o izdajanju glasila Veteran

Preds.,09.10.2001, Št.:ZVVS-9/2001

 alt

alt

9. Pravilnik o članski izkaznici ZVVS

Preds.,09.10.2001, Št.:ZVVS-10/2001

alt

alt

10. Navodilo o razvitju in uporabi veteranskega prapora

Preds.,17.10.2002, Št.:ZVVS-11/2002

 alt

alt

11. Veteransko simbolno dejanje ZVVS

Predsedstvo ZVVS

 alt

alt

C. LETNI PROGRAMI DELA ZVVS - AKT

Organ, ki je akt sprejel, datum

(for.pdf)

(for.doc)

1. Program dela Zveze veteranov vojne za Slovenijo

Predsedsvo ZVVS, , CVVL

 alt

alt

D. LETNI PROGRAMI DELA PREDSEDSTVA  PO VVS
    ZAHODNOŠTAJERSKE POKRAJINE - AKT

Organ, ki je akt sprejel, datum

(for.pdf)

(for.doc)

3. Program dela PO VVS Zahodnoštajerske

PO VVS Zahodnoštajerske

alt

alt

E. PREDPISI OZVVS ŠOŠTANJ - AKT

Organ, ki je akt sprejel, datum

(for.pdf)

(for.doc)

1. Pravila Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj

Ust. zbor,17.9.2010,

alt

alt

2. Poslovnik predsestva OZVVS Šoštanj - predlog

Preds.,      , Št.: 

alt

alt

3. Pravilnik o delu častnega razsodišča OZVVS Šoštanj- predlog

Preds.,     , Št.:

alt

alt

4. Pravilnik o postopku ob smrti člana OZVVS Šoštanj - predlog

Preds.,      , Št.:

alt

alt

5. Pravilnik o povračilu materialnih stroškov v zvezi z delom OZVVS Šoštanj

Preds.,      , Št.:O

alt

alt

6. Nalog za potovanje - predlog

Preds.,      , Št.:

 

alt

7. Pravilnik o priznanjih OZVVS Šoštnj - predlog

Preds.,      , Št.:

alt

alt

F. POGODBE  OZVVS ŠOŠTANJ

Organ, ki je akt sprejel, datum

(for.pdf)

(for.doc)

1. Najemna pogodba za poslovni prostor z občino Šoštanj

Pred.,           , žup.Šoštanj. Št.:

alt

alt

2. Pogodba o opravljanju knjigododskih storitev

Preds.,- Knjigov. servis

alt

alt

3. Pogodba o načinu financiranja OZVVS Šoštanj  z občino Šoštanj

Pred.,         , župan Šoštanj Št.:

alt

alt

G. ZAPISNIKI OBČNIH ZBOROV OZVVS ŠOŠTANJ

Organ, ki je akt sprejel, datum

(for.pdf)

(for.doc)

1. Zapisnik ustanovnega  občnega zbora OZVVS Šoštanj - 2010

Preds., OZVVS, 17.9.2010

alt

alt

H. LETNI PROGRAMI DELA, FINANČNI NAČRTI DELA

Organ, ki je akt sprejel, datum

(for.pdf)

(for.doc)

1. Letni načrt dela OZVVS Šoštanj za leto 2010/11

Preds.,OZVVS   Št.:

alt

alt

2. Letni Finančni  načrt dela OZVVS Šoštanj za leto 2010/11

Preds.,OZVVS Št.:

alt

alt

I. LISTINE, ODLOČBE, VLOGE

Organ, ki je akt sprejel, datum

(for.pdf)

(for.doc)

1. Listina o medsebojnem sodelovanju veteranskih domoljubnih organizacij  

Pred.OZVVS, ZZB NOV, SEVER,

alt

altjpeg

2. Odločba UE Velenje – ustanovitev društva OZVVS Šoštanj

UE Vel.št.:            /2010,         2010

alt

alt