Sporočilo
  • Ta spletna stran uporablja piškotke

    Piškotke uporabljamo, da bi vam omogočili nemoteno in prijetno uporabniško izkušnjo. Piškotke uporabljamo samo za anonimno uporabo podatkov o obisku strani, ne shranjujemo osebnih podatkov. S klikom na Sprejmi in nadaljuj se strinjate z uporabo piškotkov.

    Preberi več

    Direktiva EU o uporabi piškotkov

Predstavitev

alt
OBMOČNO ZDRUŽENJE
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO ŠOŠTANJ             
Trg svobode 12, p.p. 5, 3325 Šoštanj,
tel: 041/776 300; faks: (03) 8993 650
e.mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ; http://www.veterani-sostanj.si


alt  ZAPISNIK ustanovnega Občnega zbora OZVVS Šoštanj z dne 17.9.2010
alt  PRAVILA Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj z dne 17.9.2010
alt  ODLOČBA UE Velenje, Not. zad. št.: 215-163/2010 z dne 24.9.2010 o vpisu v register društev  
alt  OSNOVNI podatki enote PRS o subjektu OZVVS Šoštanj (matična in davčna številka, št.: TTR..)
alt  PODPORA  župana, poslanca v drž. zboru RS Darka Menih,prof. k ustanovitvi OZVVS Šoštanj


Pobuda za oblikovanje Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj (OZ VVS Šoštanj)
Od mnogih udeležencev osamosvojitvene vojne 1991, ki živijo na območju občine Šoštanj in imajo priznan status vojnega veterana, so dalj časa prihajali pobude, hotenja in potrebe za ustanovitev svoje veteranske organizacije, organizacije veteranov vojne za Slovenijo občine Šoštanj, v kateri bi lahko šoštanjski veterani uresničevali skupne interese. Mnogi šoštanjski veterani, ki so bili vse od leta 1998 vključeni v območno veteransko organizacijo Velenje, so v vsem tem času skupnega delovanja prišli do zaključka, da bo delo v svoji organizaciji, ki bo manj številčna, bolj uspešno in učinkovito. Predvsem ti razlogi so vodili veterane Šoštanja, da so se odločili ustanoviti svoje veteransko združenje. Za pripravo ustanovnega zbora veteranov je bil oblikovan iniciativni odbor, ki ga je vodil Leon STROPNIK, ob njem pa so delali še Zdenko SLATNAR, Franc RAVNJAK, Anton URBANC, Janko POLOVŠAK, Vojko SILOVŠEK, Stanislav RAJŠTER, Peter VIDMAR, Andrej VOLK in Zdenko ZAJC. Iniciativni odbor je pripravil vse normativne, programske in kadrovske podlage za ustanovitev Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj. Urejanje vseh pravnih zadev, potrebnih za ustanovitev društva (priprava pravil, vloge, zapisniki, druga potrebna dokumentacija...) je prevzel Leon STROPNIK. Povabilo v novo veteransko organizacijo je bilo poslano preko 260 veteranom vojne za Slovenijo, ki živijo na območju občine Šoštanj. Mnogi med njimi so že prestopili v novo veteransko organizacijo. Seveda bo veteranska organizacija odprta tudi širše za vse tiste, ki bi se želeli priključiti šoštanjskim veteranom. Vsak povabljeni udeleženec je bil seznanjen s cilji nove veteranske organizacije, njenim pomenom in nalogami. Tako je vsaka veteranka, veteran, ki smo ga pisno povabili v novo veteransko organizacijo Šoštanj, prejel prijavnico in pojasnilo o načinu včlanitve v OZVVS Šoštanj. Iniciativni odbor je delal od oblikovanja v aprilu 2010 do ustanovnega zbora veteranov, 17. septembra 2010 v Šoštanju.

Ustanovitev OZVVS Šoštanj
Ustanovni zbor OZVVS Šoštanj je bil izveden 17. septembra 2010 v dvorani PGD Šoštanj.··Udeležilo se ga je 17 ustanovnih članov, med njimi Stropnik Leon, Slatnar Zdenko, Ravnjak Franc, Silovšek Vojko, Polovšak Janko, Urbanc Anton, Apatič Bojan, Oman Miroslav, Dreu Roman, Zajc Zdenko, Zajc Vanda, Stvarnik Janez, Borovnik Robert, Kolenc Igor, Napotnik Drago in·Zoran Kompan.
Uvodno poročilo o ustanovitvi društva veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj je podal Leon Stropnik, ki je opisal pomen društva, ki bo gojil domoljubje in spomin na dogodke v osamosvojitveni vojni. Poudaril je, da je bila osamosvojitvena vojna krona vseh prizadevanj slovenskega naroda, da si je izboril svojo svobodo in ustvaril svojo državo in··da je po letu 1918 in 1945, Slovencem leta 1991 končno le uspelo dočakati svoje sanje. Naloga društva, ki ga ustanavljamo je, da ohranja spomin na te dogodke in goji patriotizem do lastne države, pomaga veteranom, ki so v stiski, skrbi za spominska obeležja osamosvojitvene vojne itd.. Dejal je, da so· bila med osamosvojitveno vojno na· območju Šoštanja formirana tajna skladiščila orožja in··streliva· štaba TO Velenje in Postaje milice, varoval in skrival se je helikopter JLA ter posadka helikopterja, ki je prebegnila na stran TO, ·na letališču v Lajšah··pri Šoštanju in objektu obrambe in zaščite na Slemenu, pa· so se izvajale pred in med osamosvojitveno vojno intenzivne priprave enot in štabov TO, ki so kasneje osvobodile karavlo· v Logarski dolini in na Pavličevem sedlu, enote za posebne namene in ognjeno podporo, pa so se udeležile· bojev pri zaustavitvi in razbitju oklepne kolone JLA v Dravogradu. Omenil je, da ustanovitev društva··podpira tudi lokalna skupnost oz. župan občine Šoštanj g. Darko Menih, ki bo v skladu z zmožnosti lokalne skupnosti nudil pomoč pri ustanovitvi in nadaljnjem delovanju društva. Omenil··je še, da v Sloveniji trenutno deluje že 55 veteranskih društev OZVVS, ki dobro sodelujejo med seboj kakor tudi z ostalimi sorodnimi veteranskimi društvi.· Vskladu z Zakonom o društvih pa izpolnjujejo vse pogoje za ustanovitev društva in ni nobenih zadržkov, da ga ne bi ustanovili.

Na zboru so soglasno izvolili vodstvo OZVVS Šoštanj:
- predsednik Leon Stropnik,
- podpredsednik Franc Ravnjak
- sekretar Zdenko Zajc in

Člani  predsedstva:
- Anton URBANC,
- Janko POLOVŠAK,
- Vojko SILOVŠEK,
- Stanislav RAJŠTER,
- Peter VIDMAR ter
- Andrej VOLK

V Nadzorni odbor so bili izvoljeni:
- predsednik Zdenko SLATNAR 
- član Vojko OVČJAK
- član Vanda ZAJC

V Častno razsodišče:
- predsednik Roman DREU,
- član Alojz KONOVŠEK
- član Miroslav OMAN

Sprejet je bil sklep o ustanovitvi OZVVS Šoštanj,  pravila OZVVS Šoštanj in program dela za naslednje obdobje. Težišče programa je  posvečeno izvajanju aktivnosti za vključevanje udeležencev vojne za Slovenijo iz občine Šoštanj in širše v veteransko organizacijo Šoštanj ter zagotavljanju pogojev za hranjenje gradiva o pripravah in poteku vojne na območju občine Šoštanj. Posebna skrb bo namenjena seznanjanju širše javnosti z manj znanimi dogodki in vlogo posameznikov o poteku priprav na vojno in v vojni. Prav tako načrtujejmo udeležbo in sodelovanje na spominskih svečanostih ob obletnicah dogodkov vojne za Slovenijo 1991 ter aktivnosti za ovrednotenje zaslug članov OZVVS Šoštanj  in pripravo predlogov za odlikovanja in priznanja za primere, ko so bili šoštanjski veterani  prezrti. Na področju krepitve veteranske organizacije bomo posvetili vso skrb negovanju dobrih odnosov med veterani in krepitev njihove pripadnosti vojni enoti, v kateri smo delovali  leta 1991. Enako skrb bomo  namenjali vzpostavitvi dobrih odnosov s slovensko vojsko in policijo ter drugimi veteranskimi organizacijami, ki so delovale na območju občine Šoštanj. Finančne vire za izvedbo programov dela bomo črpali predvsem iz članarine, prostovoljnih prispevkov in soudeležbe članov ter finančnih zagotovil lokalne skupnosti, donacij in sredstev ZVVS, namenjenih tem dejavnostim, ko bo OZVVS Šoštanj sprejeto v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo.

Župan občine Šoštanj g. Darko Menih je  dal šoštanjskim veteranom pri ustanovitvi veteranske organizacije polno podporo. Ker OZVVS Šoštanj ob svoji ustanovitvi ni imelo lastnih prostorov, je župan občine Šoštanj veteranom  zagotovil ustrezen začasen prostor. Tako je  začasni naslov OZVVS Šoštanj v stavbi občine Šoštanj na Trgu svobode 12, kjer imamo  šoštanjski veterani  pisarno v II. nadstropju. 

Sklepne misli
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj· je bilo ustanovljeno na občnem zboru dne 17.09.2010 in deluje na območju občine Šoštanj. Združenje je formalno ustanovljeno, povsem aktivno pa bo pričelo delovati, ko bo vključeno v·Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Še v letu 2010· bo oddana vloga za včlanitev v Zvezo veteranov vojne za Slovenijo. Združenje je domoljubno, nepolitično, neprofitno in nevladno društvo, ki na prostovoljni osnovi in ne glede na politična in nazorska prepričanja, združuje udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občine Šoštanj, ki so kot pripadniki ali kot prostovoljci aktivno sodelovali v pripravah ali neposrednih obrambnih aktivnostih v vojni za ohranitev samostojne in neodvisne Republike Slovenije v obdobju od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991. Člani združenja lahko postanejo tudi svojci žrtev, invalidov in ranjenih v vojni za Slovenijo. Člani združenja lahko postanejo tudi osebe, ki so pravočasno prestopile iz JA in niso sodelovale v vojaški agresijo na Republiko Slovenijo, po prestopu pa so aktivno sodelovale pri obrambi Republike Slovenije v času vojne.

Članstvo v Območnem združenju ne pomeni avtomatične pridobitve statusa vojnega veterana na podlagi določb Zakona o vojnih veteranih. Člani si ta status pridobijo v postopku pred Upravno enoto Velenje.
Območno združenje s svojim delovanjem pomaga članom pri uveljavljanju njihovih pravic na podlagi veteranske zakonodaje, spodbuja zbiranje gradiva, ki priča o pripravah in aktivnostih v vojni za Slovenijo. Med članstvom in širšo javnostjo ohranja zgodovinski spomin o pomembnosti osamosvojitvene vojne. Spodbuja športno in rekreativno dejavnost članov ter skrbi za druženje in ohranjanje prijateljskih vezi med člani. Sodeluje s sorodnimi veteranskimi organizacijami ter z območnimi združenji ZVVS iz sosednjih občin.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Šoštanj je pravna oseba zasebnega prava in je vpisano v register društev, ki ga vodi· Upravna enota Velenje – Odelek za upravne notranje zadeve in je vpisan pod številko 215-163, z dne 24.09.2010. Združenje in ima svoj sedež v Šoštanju, Trg svobode 12.

Poslanstvo OZ VVS Šoštanj
- na domoljubni in prostovoljni osnovi združujemo udeležence priprav na vojno ali vojnih aktivnosti v vojni za samostojno

  in neodvisno Republiko Slovenijo;
- posvečali bomo posebno skrb ohranjanju pristnih prijateljskih odnosov med članstvom ne glede na njihova politična,
 stanovanjska in svetovno nazorska prepričanja in tudi vsestransko pomoč članom, ranjenim, invalidom in svojcem padlih v
  vojni za Slovenijo;
- nudili članom, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, strokovno pomoč, pri uveljavljanju pravic na podlagi odločb veteranske
  zakonodaje;
- pridobivali in hranili pisno, slikovno in zvočno dokumentacijo članov o pripravah ali aktivnostih v vojni za Slovenijo,
  upoštevaje določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov;
- seznanjali javnost s posameznimi do sedaj neznanimi dogodki in vlogami članov v procesu priprav ali neposredne aktivnosti
  v vojni za Slovenijo v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov;
- organizirali in se udeleževali spominskih svečanosti ob obletnicah dogodkov v procesu priprav ali vojne za Slovenijo;
- sodelovali in se povezovali z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, njenimi organi, preko Zveze pa tudi z drugimi podobnimi
  organizacijami v domovini ali tujini, katerih osnovni namen združevanja je ohranjanje tradicije odporništva slovenskega
  naroda ter aktivno delovanje za mir doma in v svetu,
-  pristojnim državnim organom dajali predloge in pobude za podelitev odlikovanj in priznanj, kakor tudi predloge za
   podeljevanje priznanj Zveze
 

   Predsedstvo OZVVS Šoštanj